Romke de Jong Foto: Omrop Fryslân / ANP

Friese Kamerleden willen de Friese taal laten klinken in de plenaire vergaderzaal

Over het Fries
7 december 2022
Een groep Friese Tweede Kamerleden is van plan om donderdag 8 december Fries te spreken in de plenaire vergaderzaal in Den Haag om zo meer aandacht te krijgen voor de Friese taal.

Het debat gaat over het Bestjoersakkoart Fryske Taal en Kultuer (BFTK) en is aangevraagd door D66-Tweede Kamerlid Romke de Jong uit Gorredijk en Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. Ze vroegen het debat aan omdat minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken er maandenlang over deed om antwoord te geven op Kamervragen over het Fries.

De Jong en Van der Graaf hadden er uiteindelijk genoeg van en vroegen een zogenaamd Tweeminutendebat aan met steun van andere Friese Kamerleden als Habtamu de Hoop (PvdA) en Harry Bevers (VVD).

Record Fries spreken
Om het belang van het Fries te onderstrepen, zullen Kamerleden als De Jong en zijn CDA-collega Harry van der Molen donderdag Friestalige moties voorlezen en indienen en dat betekent dat het Fries dan volop zal klinken in de vergaderzaal, althans als de voorzitter van de Tweede Kamer daar geen stokje voor steekt.

Dat laatste blijft nog wel even spannend, vertelt De Jong. In het reglement van het parlement staat niet dat Fries spreken mag, maar er staat ook niet dat Fries spreken niet mag.”
Volgens De Jong is in de Tweede Kamer tot nu toe nooit meer ‘dan een paar woorden Fries achter elkaar’ gesproken. Hij denkt daarom dat een record Fries spreken in de Tweede Kamer er wel in zit. Hij wil zo bijdragen aan de bewustwording dat naast de provincie Fryslân ook het Rijk verantwoordelijk is voor de Friese taal en cultuur.

Het Kamerdebat is donderdag vanaf 15.10 uur rechtstreeks te volgen op de website en app van Omrop Fryslân.

Lees dit artikel verder op de website van Omrop Fryslân.