Gysbert Japicxpriis 2023 voor Jetske Bilker

Boeken fan Fryslan Over het Fries
11 september 2023
De Gysbert Japicxpriis wordt dit jaar toegekend aan schrijfster Jetske Bilker. Ze krijgt de prijs voor haar roman Spegel en sonde. De prijs wordt op zaterdag 14 oktober uitgereikt door gedeputeerde Eke Folkerts. Volgens de adviescommissie heeft de schrijfster met haar roman een ‘vakkundig literair werkstuk afgeleverd’. Het thema dementie wordt op aangrijpende wijze met een vlotte vertelstijl en humor beschreven.

Gysbert Japicxpriis
De Gysbert Japicxpriis is de hoogste literaire onderscheiding voor oorspronkelijk Fries literair werk en wordt sinds 1947 uitgereikt. De prijs wordt toegekend door Gedeputeerde Staten van Fryslân die zich laten adviseren door een adviescommissie. De tweejaarlijkse prijs is om en om voor Fries(e) proza en poëzie en genoemd naar Gysbert Japicx (1603-1666). Deze schrijver uit Bolsward wordt gezien als de grondlegger van het Fries als moderne geschreven taal. De adviescommissie van dit jaar bestaat uit Jelma Knol, Rieuwert Krol en Jarich Hoekstra. Ze hebben proza beoordeeld dat is gepubliceerd in de periode 2019-2022.

Jetske Bilker
Jetske Bilker is in 1960 geboren in Sexbierum. Ze debuteerde in 1988 met haar roman Imitaasjelear (in 1990 bekroond met de Fedde Schurerpriis) en de roman It libben fan in oar (2012) werd in 2015 genomineerd voor de Gysbert Japicxpriis. Ze vertaalde ook verschillende boeken in het Fries.

Over de uitreiking
De Gysbert Japicxpriis wordt zaterdag 14 oktober uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward. De prijs bestaat uit een oorkonde, € 10.000,- en er komt € 5.000,- beschikbaar om het werk te laten vertalen. Op 14 oktober wordt ook de Lytse Gysbert Japicxpriis uitgereikt, de prijs voor het beste Friese gedicht door leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Fryslân.