Het Fries is taal van de week op @EuroDigitalLang

Leren & onderwijs Minority languages Op het werk Over het Fries Vrije tijd
21 april 2022
Van 20 tot en met 26 april 2022 verzorgt Mirjam Vellinga van de Afûk de berichtgeving via het roulerende twitter-account @EuroDigitalLang. Dit platform onderzoekt hoe technologie kan worden gebruikt en ingezet om Europese minderheids - en/of regionale talen nieuw of meer leven in te blazen. Doel van de twitter-campagne is het vergroten van de zichtbaarheid van de diverse (kleine) talen en culturen en nieuwe generaties 'gebruikers' van die talen aan te spreken.

Iedere week is er een andere campagnedeelnemer van een Europese minderheidstaal of – gebied die het twitter-account beheerd. Mirjam Vellinga, werkzaam als projectleider Taalpromotie en internationale projecten bij de Afûk, bijt vanuit Fryslân het spits af over het Fries en het werk van de Afûk. Interessant? Volg @EuroDigitalLang, lees het interview van Rising Voices met Mirjam hier en kijk voor meer informatie over het project ook op rising.globalvoices.org.