Foto: Istock

Nieuw bij de Afûk: online groepscursussen met docent

Leren & onderwijs Vrije tijd
6 juli 2020
Naast de traditionele groepscursussen van de Afûk op locatie, is het vanaf oktober 2020 ook mogelijk om een groepscursus online te volgen. Bij die cursusvorm volg je thuis, achter je computer, live de lessen van een van de docenten van de Afûk. De nieuwe, online cursusvorm is voorlopig beschikbaar voor de cursussen Fries verstaan en lezen (basis en vervolg) en Frysk skriuwen (basis en vervolg). De online cursus is niet alleen ‘coronaproof’, maar biedt ook mogelijkheden voor geïnteresseerden woonachtig buiten Friesland.

Ook bij de Afûk is het coronavirus reden om tradities te doorbreken en te kijken naar nieuwe vormen en mogelijkheden. ‘Doe’t heal maart troch it koroanafirus ek yn Nederlân fiergeande maatregels nommen waarden, moasten wy ûnder oaren ús kursussen stopsette. Kursisten krigen de mooglikheid om de kursus skriftlik, mei begelieding fan de lesjouwer op ôfstân, ôf te meitsjen óf yn it nije kursusjier ien en oar wer op te pakken’, licht Alex de Jager, directeur van de Afûk, toe. ‘Troch it firus waarden wy tagelyk ek twongen om nei te tinken oer it kursusoanbod yn dat nije kursusjier. Wat is der ein septimber mooglik oan “live” lessen en watfoar alternativen binne der?’

De Afûk biedt voorlopig de cursussen gericht op het leren verstaan en het leren schrijven van het Fries aan als online varianten. Daarnaast blijft ook de mogelijkheid om in een groep op locatie een cursus te volgen. De cursuslocaties zullen worden beoordeeld op geschiktheid en de cursusgroepen zullen wellicht kleiner zijn met het oog op het houden van de anderhalve meter afstand.

In de online cursussen zal worden gewerkt met het programma Jitsi. ‘Jitsi is ienfâldich yn gebrûk en der hoecht gjin programma foar download te wurden’, zo zegt Jettina Valk van de cursusorganisatie. ‘Kursisten krije foar’t de kursus begjint in link tastjoerd dêr’t sy mei dielnimme kinne. Hiel maklik. In kompjûter, telefoan of tablet mei mikrofoan en kamera is dêrom genôch. Ek online stribje wy dernei dat ús kursussen foar elkenien tagonklik binne.’ Bij de Afûk brengt het coronavirus zodoende ook iets goeds: ‘Foar belangstellenden bûten Fryslân wurdt it mei dizze nije kursusfoarm ek folle makliker om in kursus Frysk te dwaan.’

Kijk op www.kursus.afuk.frl voor meer informatie en aanmelden.