Foto: provinsje Fryslân

Aangepaste subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân open

Boeken fan Fryslan Over het Fries
20 januari 2022
Wie een Friestalig boek of toneelstuk wil schrijven of aan een Friese vertaling gaat werken kan vanaf 19 januari weer terecht bij de subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. De regeling verleent ook steun aan organisatoren van sportevenementen. Ook promotie in het buitenland en vertalingen naar een Friese streektaal kunnen rekenen op subsidie.

De regelingen rond Friestalige literatuur gaan woensdag 19 januari open en zijn bedoeld om het schrijven, het vertalen, het uitgeven en het promoten van oorspronkelijke Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken te bevorderen. Niet alle onderdelen van de regeling zijn even lang geopend en ook gelden voor enkele onderdelen verschillende tijdvakken.

Naast de subsidie voor het schrijven (maximaal € 55.000,-, aanvragen tot en met 30 september 2022) is ook subsidie beschikbaar voor het in het Fries vertalen en bewerken van literatuur. Daarbij is nieuw dat deze subsidie ook geldt voor vertalingen van het Fries naar een Friese streektaal. Vertalers kunnen op twee momenten een aanvraag indienen. Het eerste tijdvak loopt tot en met 26 mei 2022. Het tweede tijdvak loopt van 1 september 2022 tot en met 13 oktober 2022. Voor het eerste tijdvak is € 15.000,-beschikbaar en voor het tweede € 11.000,-. De regeling voor het uitgeven van Friese boeken is uitgebreid doordat het niet meer alleen voor oorspronkelijke Friese boeken beschikbaar is, maar ook voor vertalingen naar het Fries.

Voor de promotie van Friestalige boeken is € 10.000,- vrijgemaakt. Anders dan in voorgaande jaren kan nu ook subsidie aangevraagd worden voor promotie buiten Europa. Aanvragen voor deze regeling zijn tot en met 30 september 2022 welkom. Voor het uitgeven van Friestalige literatuur ten slotte zijn dit jaar twee indientermijnen vastgesteld, elk met een subsidieplafond van € 65.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 19 januari 2022 tot en met 28 april 2022 en van 1 september tot en met 13 oktober 2022.

Naast literatuur is ook voor de sport geld beschikbaar. Voor evenementen op het gebied van de Friese sporten (€ 60.000,-) en voor grootschalige sportevenementen (€ 80.000,-) kunnen aanvragen worden ingediend van 18 januari tot en met 28 oktober 2022.

Voor meer informatie en het doen van een aanvraag kunt u terecht op: https://www.fryslan.frl/subsidies.