Foto: iStock

Patiënteninformatie bij bepaalde medicijnen voortaan ook in het Fries

Over het Fries
15 maart 2019
Het farmaceutische bedrijf Boeringer Ingelheim uit Alkmaar zal voortaan informatie over medicijnen ook beschikbaar maken in het Fries. Dat doen ze omdat ze denken dat met name oudere patiënten er behoefte aan hebben. Bijsluiters bij medicijnen zijn vaak moeilijk te begrijpen en deze extra informatie moet het makkelijker maken.

Het bedrijf zag dat Friese patiënten en zorgverleners graag de informatie over hun medicijnen in de moedertaal konden lezen. Zo moet die informatie beter te begrijpen zijn dan bijvoorbeeld in het Nederlands.

“Op het moment dat patiënten volledig weten hoe zij hun geneesmiddelen moeten innemen, dan verhoog je het effect van de therapie. Op die manier draagt het bij aan goed geneesmiddelengebruik en aan het behandeldoel dat de arts heeft gesteld”, zo zegt Paul Hoebee van Boehringer Ingelheim.

Friese patiënteninformatie
De eerste medicijnen met Friese informatie zijn voor de patiënten met diabetes en voor patiënten met bepaalde ziektes aan het hart en de longen. Het bedrijf vraagt mensen die fouten vinden in de informatie om die aan hen te melden.

Bron: Omrop Fryslân