Foto: Jacob van Essen, Hoge Noorden

Succesvolle Afûk-fotoshoot

Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries Vrije tijd
13 juni 2019
Op onze oproep eerder dit jaar voor modellen voor één dag die de Afûk een gezicht willen geven, ontvingen we heel veel reacties. Geweldig dat zoveel mensen de Friese taal, Friesland én de Afûk een warm hart toedragen. Op de foto de groep die op vrijdag 17 mei voor de camera van Jacob van Essen (Fotobureau Hoge Noorden) stonden.

Voor de fotoshoot is gekozen voor de thema’s communicatie en educatie. Resultaten zullen in ieder geval voor het komende seizoen 2019-2020 worden ingezet bij de promotiecampagne voor de cursussen Fries in kranten, op websites, social media, enz. maar zullen ook worden gebruikt in publicaties van andere projecten van de Afûk.

Aan de groep mensen op de foto’s: enorm bedankt voor jullie enthousiasme, positieve inbreng en warme uitstraling!

Foto: Jacob van Essen, Hoge Noorden