Elkenien is fan herten wolkom yn ús moaie, romme boek- en kadowinkel yn it sintrum fan Ljouwert.

Yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel fynst de moaiste boeken yn en oer it Frysk en Fryslân, mar ek in grut ferskaat oan oare produkten, lykas Fryske kreamkadootsjes, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten en leuke kado-artikels.

Adres
Boterhoek 3, Ljouwert (8911 DH) (foar de Aldehou oer)

Iepeningstiden
Moandei 13.00 – 17.30 oere
Tiisdei o/m freed 9.30 – 17.30 oere
Sneon 10.30 – 17.00 oere
Of winkelje 24/7 fia ús websjop.

Ofwikende iepeningstiden
Sneon 11 juny is ús winkel ticht! NB presintaasje Peter van Lier giet wol troch.

Ynformaasje en fragen
Foar mear ynformaasje oer de Afûkwinkel of fragen oer produkten kinst maile nei ynfo@afuk.frl of belje mei 058 – 234 30 70. Benijd wat de Afûk noch mear docht? Sjoch dan ris fierder op dizze website en/of abonnearje dy op ús moanlikse nijsbrief en bliuw op ‘e hichte.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen