Elkenien is fan herten wolkom yn ús moaie, romme boek- en kadowinkel yn it sintrum fan Ljouwert.

Yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel fynst de moaiste boeken yn en oer it Frysk en Fryslân, mar ek in grut ferskaat oan oare produkten, lykas Fryske kreamkadootsjes, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten en leuke kado-artikels.

Adres
Boterhoek 3, Ljouwert (8911 DH) (foar de Aldehou oer)

Iepeningstiden
Tiisdei o/m freed: 10.00 – 17.00 oere
Of winkelje 24/7 fia ús websjop

Wy hawwe mei yngong fan jannewaris 2024 nije iepeningstiden!
De Afûk-winkel is yn 2024 iepen fan tiisdei o/m freed, fan 10.00 oant 17.00 oere.

Ynformaasje en fragen
Foar mear ynformaasje oer de Afûkwinkel of fragen oer produkten kinst maile nei ynfo@afuk.frl of belje mei 058 – 234 30 70. Benijd wat de Afûk noch mear docht? Sjoch dan ris fierder op dizze website en/of abonnearje dy op ús moanlikse nijsbrief en bliuw op ‘e hichte.

©Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen