Elkenien is fan herten wolkom yn ús moaie, romme boek- en kadowinkel yn it sintrum fan Ljouwert.

Yn de Afûk Fryske boek- en kadowinkel fynst de moaiste boeken yn en oer it Frysk en Fryslân, mar ek in grut ferskaat oan oare produkten, lykas Fryske kreamkadootsjes, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten en leuke kado-artikels.

Fansels winkelest by ús mei ynachtnimming fan de jildende lanlike koroanamaatregels. Fan woansdei 29 april ôf is ús winkel wer op de gewoane tiden iepen (sjoch hjirûnder). Binne der al trije klanten yn de winkel? Dan freegje wy dy om efkes te wachtsjen. Fansels kinst ek noch altyd in bestelling dwaan fia ús websjop en kieze foar tastjoere of sels ophelje (klikke & oppikke). Lês hjir mear oer de konsekwinsjes fan de koroanamaatregels foar jo as klant fan de Afûk.

Adres
Boterhoek 3, Ljouwert (8911 DH) (foar de Aldehou oer)

Iepeningstiden
Moandei 13.00 – 17.30 oere
Tiisdei o/m freed 9.30 – 17.30 oere
Sneon 10.30 – 17.00 oere
Of winkelje 24/7 fia ús websjop.

Oanpaste winkeltiden yn de moanne maaie
Us winkel is ticht op:
Tongersdei 13 maaie (Himelfeartsdei)
Moandei 24 maaie (Pinkstermoandei)
Bestellings dy’t yn it wykein óf op ekstra frije/feestdagen yn ús websjop dien wurde, wurde op de earstfolgjende wurkdei ôfhannele en ferstjoerd.

Ynformaasje en fragen
Foar mear ynformaasje oer de Afûkwinkel of fragen oer produkten kinst maile nei ynfo@afuk.frl of belje mei 058 – 234 30 70.

Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen