Op Taalhelp.frl en Frysker.nl fynst alle fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. Apps, games, wurdboeken en oare handige digitale taalhelpmiddels.

Hoe krij ik in dakje op de ‘e’? Bestiet der ek in oersethelp foar it Frysk? Is der in Frysk wurdboek foar myn tillefoan? Wêr fyn ik Fryske apps?

Taalhelp.frl jout dy in handich oersjoch fan Fryske wurdboek-apps, games, in Frysk toetseboerd foar dyn telefoan of tablet, in oersethelp en noch folle mear. Op Frysker.nl fynst in wurdboek, staveringshifker en oersetfunksje. Mei dizze digitale taalhelpmiddels foar it Frysk makkest noait wer in flater!

Mear witte oer korreksje- of oersethelp troch ús oersetburo? Sjoch dan hjir.