Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA op skoalbesite yn de Drachtstercompanije

6 maart

Abe en de Aardichman reizgje hjoed beide mei de Berneboeke-ambassadeur mei nei SWS De Frissel yn de Drachtsterkompenije. De skoalle bestelt ek ien fan ús moaie lêspakketten. Wisto datst dy foar mar 75 euro oanskaffe kinst? Yn in lêspakket foar de basisskoalle sitte tsien boeken, foar alle groepen wat! Ek de BBA ris útnûgje? Nocht oan in lêspakket der by? Sjoch foar mear ynformaasje op dizze webside. Oant gau!