BoekSimmerBoekfeest

21 juny
| 20:00 - 00:00

Yn Kafee Markzicht yn Drachten, foar skriuwers én lêzers. It tema foar it feest is ‘Sinnekear’ (Zonnewende). Mei û.o. foardrachten en de bekendmakking fan de winner fan de Boeken fan Fryslân ferhalewedstriid. M.m.f. Ferdinand de Jong, Elske Schotanus, Anita Terpstra, Nyk de Vries, Geert Nauta, Gjalt de Jong en Paul Siemensma. Elkenien is fan herte wolkom en de tagong is fergees.