Fryske Boekewike

2 novimber 10 novimber 2024

Freed 1 novimber wurdt mei it Frysk Boekefeest wer it startsein jûn foar de Fryske Boekewike 2024. Op dy feestlike jûn sil ek it Kadoboek fan dit jier presintearre wurde. De Fryske Boekewike wurdt holden fan 2 o/m 10 novimber. It Kadoboek fan 2024 wurdt dit jier skreaun troch Meindert Talma en is yn de Fryske Boekewike fergees te krijen by oanskaf fan op syn minst € 15,- oan Fryske boeken. De Fryske Boekewike en it Kadoboek binne inisjativen van Boeken fan Fryslân.