© Omrop Fryslân

Operaasje Fryske flagge

Frije tiid
29 septimber 2020
Yn de simmer fan 2020 wie it startskot fan in grutte ynternasjonale operaasje. Soargje dat de Fryske Flagge in emoji kriget, sadat dy aanst brûkt wurde kin op sosjale media lykas WhatsApp en Facebook. De online redaksje fan Omrop Fryslân die in oprop oan Friezen om utens om in foto mei in Fryske flagge yn te stjoeren. Yntusken hawwe al mear as 150 Friezen dy't bûten Fryslân wenje dêr op reagearre.

It doel fan de operaasje is simpel: foto’s en ferhalen sammelje fan Friezen út de hiele wrâld, fansels mei in Fryske flagge yn ‘e hannen. “It moaiste soe wêze dat we út alle lannen, fan ‘e wrâld, dat binne der sawat 198, in foto fan de Fryske flagge krije. It lit sjen hoe ynternasjonaal ús Fryske flagge is”, seit Ronald van der Pol, redakteur online. It ultime doel is fansels dat der in Fryske flagge-emoji komt.

Lês dit nijsberjocht fierder op www.omropfryslan.nl.