Foto: argyf Afûk

Sjonge, foarlêze en Sinterklaas yn de Afûk winkel

Frije tiid
3 desimber 2018
Wat in feestje wie it ôfrûne sneon yn de winkel fan de Afûk! Yn ôfwachting fan de komst fan Sinteklaas song Raymond Sinteklazeferskes mei de bern en Binne lies foar út Tomke. Alle bern krigen fan Sinteklaas in Tomketrompke mei pipernútsjes. Lekkerrrrr! Mear foto’s fan it Sinteklazefeest yn de Afûk winkel fynst op de Facebook fan heit&mem. Wolst sels ek sa'n super leuk Tomketrompke? Bestel 'm hjir of kom lâns yn ús winkel!