©foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Afûk-winkel sneon 10 augustus ticht

Boeken fan Fryslan Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
8 augustus 2019
Yn ferbân mei festival Into the Grave op it Aldehoustertsjerkhôf is de Afûk-winkel sneon 10 augustus ticht. Moandei is de winkel wer fan 9.30 oere ôf iepen. Fansels is de websjop fan de Afûk gewoan iepen, sjoch dêrfoar hjir.