Berneboeke-ambassadeur by Firda yn Dokkum

22 april

Op it ROC Firda yn Dokkum wolle learlingen letter yn harren wurk bern foarlêze. Hoe dochst dat it bêste? En welke boeken binne der eins beskikber? De BBA jout tips & tricks. Ek binne de learlingen hiel nijsgjirrich hoe’t in boek no eins makke wurdt, ek dêrop hat de BBA – dy’t ek skriuwer is – in antwurd hjoed.