Bistedei

4 oktober

Hjoed is it bistedei. Jou dyn húsdier in ekstra knuffel, wat ekstra lekkers te iten, in nij tekkentsje om op te lizzen of … in boek! Foar alle hûnen yn Fryslân is it hjoed in ekstra spesjale dei. Alle baaskes moatte hjoed mei har hûn nei de Afûk. Hoe’t dat sit? Mear ynformaasje folget.