BoekfeestBoek

10 septimber

Fannejûn yn paviljoen MeM yn Bûtenpost: it BoekfeestBoek. Mei optredens fan Hylke Speerstra, Hein Jaap Hilarides, Greet Andringa, Aant Jelle Soepboer, Elmar Kuiper én de winner fan de Boekfeestboek-ferhalewedstriid. De jûn wurdt organisearre troch Boeken fan Fryslân (BFF). De jûn is foar lêzers en skriuwers mar ek foar elkenien dy’t ynteressearre of nijsgjirrich is. Download hjir de poster.