Foto: argyf Afûk

Dichtsje mei Arjan Hut yn de Afûk-winkel

15 juny

Meitsje dyn allerleafste heit bliid mei in gedicht op heitedei! Hasto wurden, sinnen en in ritme yn de holle, mar wisto net it hoe en wat? Of, is dyn gedicht hast ôf, mar wolsto graach noch wat advys? Skriuwer en dichter Arjan Hut helpt dy graach fierder mei dyn gedicht! Kom hjoed fan 13:00 oant 16:00 oere nei de Afûkwinkel yn Ljouwert! Foar alle leeftiden.