Heitedei

16 juny

Snein 16 juny is it wer Heitedei! Foar de aldermoaiste Fryske heitedei-kadootsjes giest fansels nei de Fryske boek- en kadowinkel fan de Afûk. Of sjoch ris yn ús websjop, dêr kinst ek te kust en te keur. In selsmakke presintsje fine heiten trouwens ek hiel moai! Doch bygelyks ynspiraasje op op de webside fan Tomke. Leave gedichtsjes en printables foar heitedei fynst op de website fan heit&mem. Moaie heitedei tawinske!