Kick-off Silent Book Club fan Fryslân

23 novimber

Hjoed wurdt de earste offisjele Silent Book Club fan Fryslân feestlik iepene yn Kafee De Gouden Leeuw fan Tresoar. De Silent Book Club is in lêsselskip sûnder ferplichtingen. In wrâldwide mienskip fan lêzers en boekleafhawwers, mei mear as 500 lokaasjes yn 50 lannen oer de hiele wrâld! En meikoarten wurdt Ljouwert oan dit ynternasjonale listje taheakke. Alle earste tongersdeis fan de moanne bist fan herte wolkom om te ûntspannen mei in goed boek. De feestlike kick-off is 23 novimber om 20.00 oere. Mear ynformaasje.