De minsken fan de Praat mar Frysk-kampanje fersoargje tongersdeitemoarns tusken ca. 11.00 en 11.15 oere it taalpraatsje yn it radioprogramma Muzyk yn Bedriuw fan Arjen Overmaat op Omrop Fryslân.

Yn it Taalpraatsje wurde tal fan aktiviteiten, produkten en nijsgjirrichheden neamd dy’t mei taal yn it algemien en Frysk yn it bysûnder te krijen hawwe. Alle taalpraatsjes kinst weromhearre yn it argyf.