Kom nei de Mearke-Moarn yn de Afûk-winkel

Frije tiid
11 maaie 2023
Sneon 20 maaie organisearret de Afûk in Mearke-Moarn (Sprookjesochtend) yn de winkel. Bern fan 3 oant en mei 6 jier binne fan herte wolkom om 11:00 oere. De bern meie ferklaaid komme yn harren moaiste prinsessejurk of ridderpak (of wat oars fansels!). Der sil in prachtich ferhaal foarlêzen wurde, bern kinne schminkt wurde en kinne ek noch wat moais nifelje.

Wannear? Sneon 20 maaie 2023
Hoe let? Fan 11:00 oant 11:45 oere
Wêr? Afûkwinkel, Boterhoek 3, 8911 DH Ljouwert
Wat? Foarlêzen, nifeljen én schminken
Foar wa? Bern fan 3 – 6 jier
Wêrom? Omdat it leuk en gesellich is! En de âlders kinne fansels lekker sneupe yn ús winkel 🙂
Wat kostet it? Neat, it is fergees en elkenien krijt ek noch wat leuks mei nei hûs!

Meld dy gau hjir oan!