Praat mar Frysk op ‘e kofje by Klean & sa

Oer it Frysk Op it wurk
21 jannewaris 2021
Wat hat in kleanwinkel mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe wurdt it brûkt yn de ferkeap? De froulju fan Klean & sa yn Twizelerheide fertelle dy persys wat it Frysk harren opsmyt!

Hasto ek lekkere kofje en wolst mei ús diele wat it Frysk foar dyn dyn winkel of bedriuw docht? Sjoch dan op www.praatmarfrysk.nl/bedriuwsfideo.