De measte Frysktalige radio en telefyzje wurdt fersoarge troch Omrop Fryslân. Omrop Fryslân is de iennichste omrop dy't net yn it Nederlânsk útstjoert. De Omrop biedt alle dagen in grut ferskaat oan radio- en tv-programma's en is ek online hiel aktyf.

Sjoch hjir foar de útstjoerfrekwinsjes fan Omrop Fryslân. Op de nasjonale telefyzje is Omrop Fryslân te sjen op sneons en sneins mei it programma Fryslân Dok. (NPO 2, sneon 15.30 oere, snein 13.00 oere – werhelling).

Frysk FM is ek in regionale stjoerder dêr’t regelmjittich Frysktalige (pop)muzyk te beharkjen is.

In soad Fryske lokale omroppen hawwe ek in Frysktalich oanbod. Sjoch hjir foar in oersjoch fan de lokale omroppen yn Fryslân.

 

Taalpraatsje

De minsken fan de Praat mar Frysk-kampanje fersoargje tongersdeitemoarns tusken ca. 11.00 en 11.15 oere it taalpraatsje yn it radioprogramma Muzyk yn Bedriuw fan Arjen Overmaat op Omrop Fryslân. Mear

PraatmarFrysk-tv

Fan 2001 oant en mei 2015 makke Praat mar Frysk in rige tv-items van 1 minút, mei ûnder oaren Ferrassingspoëzij, in Taalkwis en Frjemde Fryske Wurden. Besjoch hjir de útstjoeringen of gean nei it YouTube-kanaal fan Praat mar Frysk.

Tomkeradio

Tomkeradio is der foar bern tusken 2 en 7 jier. De hiele dei binne der ferskes en ferhaaltsjes te hearren op it ritme fan de dei. Mear

Skoalle-tv

Fryske skoalletelefyzje bestiet al mear as 20 jier! Der wurde Fryske programma's makke foar alle groepen fan de basisskoalle. Mear