Arnold de Boer, foto: Sara van Ederen

ZEA feroveret Italië mei Frysktalich album

Boeken fan Fryslan Frije tiid
1 juny 2022
De nijste Frysktalige cd fan ZEA slacht oan yn Italië. ZEA, de artystenamme fan de út Makkum ôfkomstige Arnold de Boer, reizget tiisdei ôf nei it suden. ZEA bestiet sawat tweintich jier. Earst as band, letter redusearre ta ien man: Arnold de Boer. Foar syn solo-optredens wurket De Boer faak mei oare muzikanten of dichters. Sa ek op it kommende Oerolfestival dêr't er yn it lêste wykein op freed, sneon en snein spylje sil. Twa kear deis, ûnder oare mei dichter Tsead Bruinja.

Mar foar’t it safier is, makket De Boer earst noch in minytoernee troch Italië. Dat docht er solo. Hy sil dêr yn seis ferskillende plakken yn it noarden fan it lân de nûmers fan syn nije Frysktalige cd Witst noch dat d’r neat wie foar it fuotljocht bringe.

It album krige nasjonaal en ynternasjonaal loovjende resinsjes. Opfallend wiene de reaksjes út Italië. Yn de nasjonale krante Il Manifesto krige it album fiif stjerren. It lanlike muzykblêd Blow Up neamde it album ien fan de bêste albums fan it jier. En op de Italiaanske RAI Radio 3 wurde de Fryske ferskes fan ZEA ek geregeld draaid. Omrop Fryslân gie dêroer mei him yn petear. Lês it ynterview hjir.