O O O O O O O O O
Heit en Mem

Heit en Mem

Dé website foar (oansteande) heiten en memmen!

Tomke

Tomke

Leesbevordering voor peuters

Praat mar Frysk

Praat mar Frysk

De leukste campagne van Fryslân!

eduFrysk

eduFrysk

Online Fries leren

Spoar 8

Spoar 8

De nije digitale metoade foar it Frysk op it primêr ûnderwiis

Gemeenten en Fries

Gemeenten en Fries

Voor al uw vragen over het Fries en taalbeleid

Taalvragen?

Taalvragen?

Een taalvraag? Iets laten nakijken of vertalen?

Cursussen

Cursussen

Fries leren verstaan? Doe een cursus bij de Afûk!

de Moanne

de Moanne

Het meertalig cultureel opinieblad van Friesland

Canon van Fryslân

Canon van Fryslân

Alles over de Friese geschiedenis

Uitgeverij

Uitgeverij

Uitgeverij Afûk

Afûk-winkel

Afûk-winkel

Boeken, cd's, dvd's, souvenirs en meer!

Sânglêsrige

Sânglêsrige

Een programma voor de ontwikkeling van jonge kinderen

AGENDA

19 oct

Wat jo wolle-dichtjûn

N.o.f. de Tryaterfoarstelling ‘Wat jo wolle’ hawwe fjouwer dichters neitocht oer hoe’t se it publyk belûke kinne by harren optreden. Witte hoe? Om 20.00 oere op 'e souder fan Tryater (Oostersingel 70, Ljouwert). Tagongskaartsjes à € 5,00 fan 5 oktober ôf fia: tryater.frl. Yn gearwurking mei de Moanne!

3 nov

Workshop 'Wat docht taal mei dy?'

Word je bewust van de rol van taal en doe er je voordeel mee! Tijd: 9.30-12.00 uur, plaats: Leeuwarden, kosten: € 25,00. Aanmelden via vrijwilligersacademie.nl.

7 nov

Spreek maar! Streektalensymposium

In Deventer. Meer informatie en/of aanmelden via www.streektalensymposium2017.nl.

Agenda overzicht >

CONTACT

Afûk

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden
Tel: (058) 234 30 70
E-mail: ynfo@afuk.nl

WOORDENBOEK FRIES

Vul hier het woord in om te vertalen

De betaalpagina wordt geladen