O O O O

Wij zoeken een 'projectcoördinator voorschools onderwijs'

17 augustus 2017

Ben jij die full-time 'projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis' waar wij naar op zoek zijn?

Met producten en projecten zoals Heit & Mem en Tomke geven wij al jaren aandacht aan voorschools onderwijs en voorlichting over meertalig opvoeden. Daarnaast zal er in 2018 in het kader van Lân fan taal een talentuin verrijzen in de Prinsentuin in Leeuwarden: een speel- en ontdekplek voor o.a. peuters en kleuters. Voor deze projecten zoeken wij een:


PROJECTCOÖRDINATOR voorschools onderwijs m/v
voor 36 uren per week


Als projectcoördinator onderhoud je de bestaande contacten en zoek je nieuwe partners. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen de gestelde kaders, maar er wordt ook van je verwacht dat je nieuwe plannen ontwikkelt. Omdat de samenwerking met de diverse partners meestal voor langere tijd is, is het belangrijk dat je een goede relatie met hen opbouwt.

Taken
- Opzetten en (mede) uitvoeren van projecten op het gebied van taalstimulering en voorschools onderwijs
- Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en -activiteiten voor zowel ouders als professionals met betrekking tot taalstimulering en het meertalig opvoeden van kinderen
- Mede invulling geven aan de activiteiten en producten van Heit & Mem (o.a. tijdschrift, website, social media)
- Verbindingen leggen tussen de diverse projecten en producten, zowel intern als extern

Functieprofiel
- Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van onderwijs (onderwijskunde, taalkundige, docent)
- Ervaring met social media en het schrijven van teksten voor een breed publiek
- Zaakkundig op het gebied van taalleren en meertaligheid
- Practische werkervaring in het voorschools onderwijs
- Goede contactuele eigenschappen
- Mondelinge en bij voorkeur schriftelijke beheersing van het Fries

De contractperiode is in eerste instantie één jaar met een mogelijke verlenging van nog een jaar.

Voor meer informatie over de functie kan tot en met 20 juli contact worden opgenomen met Mirjam Vellinga (projectleider taalpromotie, m.vellinga@afuk.nl, tel. 058-2343070) of na 20 juli met Koen Eekma (directeur, k.eekma@afuk.nl, tel. 058-2343070).

Jouw sollicitatie zien we graag voor 28 augustus 2017 tegemoet via het e-mailadres c.vandervee@afuk.nl, ter attentie van de directeur van de Afûk, drs. K.J. Eekma.


Fryslân zoekt een Dichter van Fryslân

18 juli 2017

Fryslân zoekt een Dichter van Fryslân. De dichter wordt gevraagd om in dichtvorm te reageren op wat er vandaag de dag in Fryslân speelt. Waar worden we stil van? Wat doet ons hart bonzen, of waar worden we domweg kwaad over? Wat stemt tot nadenken? Zo zullen persoonlijke, maar ook algemeen-maatschappelijke onderwerpen uit de actualiteit bij een breed publiek, in dichtvorm, onder de aandacht gebracht worden.

Kandidaten kunnen zich tot en met 10 september 2017 melden via fryslansiket@dichterfanfryslan.nl of zich aanmelden via de website www.dichterfanfryslan.nl.

Een jury, bestaande uit Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, bepaalt uiteindelijke wie de komende twee jaar de titel Dichter van Fryslân mag dragen.

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar bij een zelfgekozen gelegenheid of actuele gebeurtenis en krijgt hiervoor een vaste vergoeding van
€ 2.500,00 per jaar en € 250,00 voor elk gedicht. De uiteindelijke bekendmaking en benoeming van de eerste Dichter van Fryslân is op vrijdag 24 november 2017.

Het project ‘Dichter van Fryslân’ is een initiatief van de provincie Fryslân en wordt uitgevoerd door de Afûk. Met de benoeming van de Dichter van Fryslân wil de provincie bij een breder publiek meer aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie.


Afûk en BUOG bouwen een Talenpaviljoen in de Leeuwarder Prinsentuin

14 juli 2017

Lân fan taal krijgt in 2018 een Talenpaviljoen op een bijzondere plek. In 2018 wordt de Prinsentuin een Talentuin, met het Talenpaviljoen als centrale ontmoetingsplaats. De Afûk geeft in samenwerking met BUOG vorm aan deze 'huiskamer' - ook wel 'livingroom of languages' - van Lân fan taal, waar het publiek op allerlei manieren kan kennismaken met de verschillende (kleine) taalgemeenschappen in Europa, Nederland, Fryslân en Leeuwarden.

Twee vrouwen
In de Prinsentuin verrijst in 2018 een tijdelijk (moeder)taalpaviljoen in de vorm van twee vrouwenfiguren. Dit staat symbool voor de moedertaal en meertaligheid. Kees Botman en Pieter Stellingwerf van BUOG zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en zien het als volgt: "Bezoekers leggen buiten hun taal af en kruipen onder moeders rok. De ruimte is open, uitnodigend en heeft een warm karakter. Het is een veilige plek waar je met een open blik kennis kunt maken met andere mensen en gemeenschappen. Dat krijgt een extra dimensie doordat het horecapersoneel doof is."

Samenwerking met HoorFriesland en Friese Poort

HoorFriesland is hét centrum in Fryslân voor doven en mensen met gehoorproblemen en zorgt voor de bezetting met gastheren/-vrouwen van het paviljoen. "Wij willen dat ook deze mensen gehoord worden en dat onze bezoekers zich ervan bewust worden dat taal meer is dan alleen het gesproken woord. Bezoekers moeten nadenken over hoe zij met de gastheren en gastvrouwen communiceren. Ze moeten terugkeren tot de basis van communicatie en moeten ervaren hoe het is om 'sprakeloos' te zijn."

Naast HoorFriesland is ROC Friese Poort ook een belangrijke samenwerkingspartner. Zo werken studenten van verschillende opleidingen in de afdeling Bouw-Infra mee aan het Talenpaviljoen.

Taalgemeenschappen

Elke week staat in het Talenpaviljoen een taal centraal. Naast het Fries zijn dat streektalen en dialecten uit Fryslân en Nederland, kleine talen uit Europa en de talen die in Leeuwarden worden gesproken.
De verschillende taalgemeenschappen hebben een week lang de mogelijkheid om hun taal en cultuur te presenteren via bijvoorbeeld muziek, theater, poëzie, storytelling en lezingen, maar ook om bezoekers kennis te laten maken met lokale gerechten en gebruiken. In totaal nemen zo'n 30 taalgemeenschappen deel aan het programma van het Talenpaviljoen.

Podium
Er is altijd iets te beleven in het paviljoen. Op donderdagavond en zondagmiddag wordt er een programma verzorgd door de taalgemeenschap die in die bepaalde week centraal staat. Door de week is er ruimte voor schoolgroepen en kunnen bezoekers er terecht voor een hapje en een drankje en een potje Scrabble. Verder dient het paviljoen als locatie voor diverse bestaande en nieuwe initiatieven die zijn gericht op Lân fan taal, zoals live-uitzendingen en registraties van radio/tv, literaire avonden, Werelddovendag, taalcafés, enz. Daarnaast zijn in en bij het paviljoen exposities te bekijken die met meertaligheid, taal en emotie te maken hebben en waar de bezoekers ook een bijdrage aan kunnen leveren.

Het Talenpaviljoen is open van 30 maart tot en met 28 oktober 2018 en is alle dagen geopend.


Speciale Friese editie van het NPO Zappelin vakantieboek

13 juli 2017

Al je Zappelin favorieten in één boek: de Smurfen, Pingu, Woezel en Pip, Sassa en Toto en andere bekenden. Met puzzeltjes, kleurplaten, een liedje, verhaaltjes van Nijntje en Tomke, spelletjes en nog veel meer ... Bestel 'm hier of koop 'm in de boekwinkel.


Wj zoeken nieuwe collega's!

6 juli 2017

Versterk jij vanaf 1 september ons winkel-team? Of ben jij die full-time projectcoördinator voorschools onderwijs waar wij naar op zoek zijn?

Alle informatie over deze beide vacatures vind je hier.


Twa Fryske berneboeken nominearre foar IBBY- Honourlist 2018

29 juni 2017

De Fryske berneboeken Tije fan Mirjam van Houten en de oersetting fan Martsje de Jong, de GFR (de Grutte Freonlike Reus fan Roald Dahl) binne beide nominearre foar de IBBY-Honourlist 2018.

Om de twa jier jout IBBY (International Board on Books foar Young people) de honourlist út, in oersjoch fan berne- en jeugdboeken fan hege kwaliteit, útjûn yn mear as fiifensantich by de IBBY oansletten lannen. De nasjonale seksjes fan IBBY meie boeken foardrage dy’t útblinke troch tekst, yllustraasjes of oersetting.

Foar it earst yn de skiednis draacht IBBY-Nederlân foar de kategory “vertalers” ek in Fryske oersetter foar en dat is Martsje de Jong foar har oersetting fan de GFR (útjûn troch útjouwerij Regaad).

Omdat Nederlân twatalich is wurdt neist in Nederlânsk boek ek in Frysk boek foardroegen foar de kategory “auteurs” en dat is dit jier Mirjam van Houten foar har boek Tije dêr‘t sy ek de yllustraasjes foar makke (útjûn troch útjouwerij Afûk).

De reuzewrâld fan de GFR hat de herten fan miljoenen bern én folwoeksenen oer de hiele wrâld stellen. Martsje de Jong is der mei har fernimstige, kreative oersetting yn slagge de fantasyrike reuzetaal ek yn it Frysk klinke te litten as in klok.

Tije is it debút fan skriuwster/yllustratrise Mirjam van Houten. Yn dit boek wurdt de lêzer fan it begjin ôf meinommen yn de belibbingswrâld fan Tije. In tagonklik boek foar bern dy’t krekt lêze kinne mei prachtige yllustraasjes.


Lân fan taal: de bouw van bezoekerscentrum OBE is van start

29 juni 2017

De schep gaat de grond in ...


Afûk boekwinkel wordt verbouwd!

29 juni 2017

Vandaag in de Leeuwarder Courant.


Het 'Nationale Voorleeslunchverhaal' dit jaar ook weer in het Fries

23 juni 2017

Schrijfster Vonne van der Meer schrijft dit jaar het 'Nationale Voorleeslunchverhaal'. Het verhaal wordt traditiegetrouw op de 'Nationale Ouderendag' (6 oktober 2017) door bekende en onbekende Nederlanders door het hele land voorgelezen aan ouderen. In 2016 had het verhaal 'Dons' van Jan Siebelink de Friestalige primeur. Dat is zo goed bevallen dat er ook dit jaar weer een Friese vertaling van het verhaal beschikbaar komt. Eén en ander in samenwerking met - en hulp van het project Dat wie doe sa fan de Afûk.


Lees hier het persbericht van De Leescoalitie: De Leescoalitie.


Nu te koop: de Moanne nr. 3

21 juni 2017

Bekijk'm hier en koop 'm in de boekhandel of neem een abonnement!

De betaalpagina wordt geladen