O O O O

Studenten Friese Poort bouwen mee aan Talenpaviljoen MeM

16 februari 2018

In de Prinsentuin in Leeuwarden verrijst binnenkort Talenpaviljoen MeM - livingroom of languages. MeM is 'huiskamer' van Lân fan taal en opent op 30 maart haar deuren.

Lees hier het artikel in de Leeuwarder Courant van vandaag:
Studenten klussen aan MeM.

Meer weten over het Talenpaviljoen of Lân fan taal? Leeshier verder of kijk op www.lanfantaal.frl.


Uniek tweetalig Gouden Boekje: Sipke’s Elfstedentocht / Sipke syn Alvestêdetocht

16 februari 2018

Uitgeverij Rubinstein en uitgeverij Afûk presenteren volgende week dinsdag 20 februari een uniek tweetalig Gouden Boekje:

Sipke’s Elfstedentocht / Sipke syn Alvestêdetocht

Geschreven door Lida Dijkstra met prachtige illustraties van Harmen van Straaten.

Opa Spitsmuis doet mee aan de Elfstedentocht, dat vindt hij het mooiste wat er bestaat. Wat hij niet weet is dat Sipke, zijn kleinzoon, zich stiekem in zijn tas verstopt heeft, want ook Sipke wilde zo graag meerijden en Friesland zien.

Sipke’s Elfstedentocht / Sipke syn Alvestêdetocht verschijnt in het kader van 65 jaar Gouden Boekjes.

Actie
In het boekje zit een ijsstempelkaart waarmee iedereen die het boekje heeft in de periode van 1 april – 1 oktober 2018 in alle elf steden gratis een ijsje kan halen. Bij een volle stempelkaart wacht hen in de Afûkwinkel een verrassing.

Aanbieding eerste exemplaar

Het eerste exemplaar wordt dinsdag 20 februari om 11.00 uur in ontvangst genomen door Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friese Elf Steden. Lida Dykstra en Harmen van Straaten lezen voor aan kinderen van de Albertine Agnesschool uit Leeuwarden. De presentatie vindt plaats in de Elfstedenhal, Fryslânplein 1 in Leeuwarden.

Boekgegevens
Sipke’s Elfstedentocht / Sipke syn Alvestêdetocht
Lida Dykstra
Illustraties: Harmen van Straaten
Uitvoering: gebonden
ISBN: 978 90 47625179
Verkoopprijs: € 7,50
www.websjop.afuk.nl
www.rubinstein.nl


Inspirerend overleg streektalenpartners Talenpaviljoen MeM

15 februari 2018

Op 30 maart a.s. opent Talenpaviljoen MeM - livingroom of languages – haar deuren. Iedere week staat er bij MeM een taal centraal, 30 weken lang. De eerste 10 weken zijn dat de streektalen en – dialecten uit Nederland. Het Bildts trapt op zondag 31 maart af met een door hen samengesteld programma en organiseert tot en met de zondag daarna allerlei optredens en activiteiten. Daarna volgen het Achterhoeks/Liemers, het Zuid-Hollands, Twents, Limburgs, Drents, Brabants, Gronings, Zeeuws en het Stellingwerfs.
De invulling van het programma wordt door alle partners op eigen wijze ingevuld met vaste momenten op de zondagmiddag (altijd met de taalgemeenschap van de volgende week) en de donderdagavond (altijd in een verrassende combinatie met een Friestalige artiest/artiesten).

Op donderdag 15 februari kwamen de vertegenwoordigers van alle Nederlandse streektalen bij elkaar in De Koperen Tuin/Prinsentuin om de programmering meer vorm te geven. Een inspirerende bijeenkomst die een belofte inhoudt voor de nabije toekomst!

Houd de agenda op afuk.frl en/of lanfantaal.frlin de gaten en volg MeM op Facebook en Twitter!


Afûk en Van der Velde Boeken organiseren boekenfeest

12 februari 2018

Ter gelegenheid van de start van de Nederlandse Boekenweek en de feestelijke presentatie van het boekenweekgeschenk in het Fries organiseert de Afûk in samenwerking met Van der Velde Boeken op zaterdag 10 maart een boekenfeest in Schaaf City Theater in Leeuwarden. De avond begint om 19.30 uur.

Hoofdgast is Griet Op de Beeck. Verder werken mee Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Baukje Zijlstra, Hilda Talsma, Elske Schotanus en Wendy Kennedy. Muziek wordt verzorgd door Radio Barkas.

Kaarten voorverkoop €7,50 bij boekhandel Afûk / Van Der Velde Boeken of online via afuk.frl. Aan de kassa €10,00.


Nieuwe dichtbundel van Tsead Bruinja verschenen bij uitgeverij Afûk

26 januari 2018

Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok
gedichten van Tsead Bruinja

Onder moeilijke omstandigheden het goede doen, daar gaat het om in de nieuwe bundel Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok (Afûk, 2018) van Tsead Bruinja. Van karmelietenpater Titus Brandsma (Bolsward 1881 – Dachau 1942) aan wie de openingscyclus is opgegedragen tot aan de jonge Jopie die in een wreed modern sprookje op zijn fiets de trekkers van het loonbedrijf volgt en geconfronteerd wordt met een moeder en zoon die uit zee lijken te zijn gekropen om een rekening te vereffenen met de mensheid. Iedereen doet zijn best in deze bundel en zoekt daarvoor in het aardse en het hogere naar steun en zingeving. De taal is toegankelijk, de ritmes en melodieën zijn vaak sober en ingetogen. Bovendien is deze elfde bundel van Bruinja veel minder autobiografisch dan zijn vorige werk. In Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok gaat het om de ander en wat die ander drijft.

Presentatie:
De syklus 'Foarlopich lân / Voorlopig land' uit deze bundel maakt onderdeel uit van een videokunstwerk waarvoor Bruinja samenwerkte met zanger/caberetier Herman van Veen en beeldend kunsternaar Jules van Hulst. Het werk zal vanaf 2 februari enkele maanden op de Leeuwarder toren de Oldehove geprojecteerd worden in het kader van 'Lân fan Taal' en Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Over Tsead Bruinja:
Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974) is dichter en woonachtig te Amsterdam. Hij debuteerde in het Fries in 2000 met de Friestalige bundel De wizers yn it read/ De wijzers in het rood (Bornmeer) en in het Nederlands in 2003 met Dat het zo hoorde (Contact). Bruinja stelt bloemlezingen samen, recenseert, presenteert, interviewt en treedt op in binnen- en buitenland (o.a. in Peru, Oekraïne en Zimbabwe).Daarnaast werkt hij regelmatig samen met beeldend kunstenaars, typografen en vormgevers. Zijn werk is niet alleen in boeken maar ook op gebouwen, pleinen en in winkels te lezen. Sinds een aantal jaren is Bruinja werkzaam als docent aan de opleiding Creative Writing te Arnhem en sinds 2017 is hij 'Dongeradichter' van de gemeente Dongeradeel. Bruinja's bundels werden genomineerd voor de Jo Peters PoëziePrijs, de Ida Gerhardtpoëzieprijs en de Obe Postmapriis. Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok (Afûk, 2018) is zijn elfde bundel.

De pers over de twee recentste bundels van Tsead Bruinja:

Binnenwereld buitenwijk natuurlijke omstandigheden (Cossee, 2015)
- Het is typerend voor de poëzie van Bruinja, die hooggevoeligheid voor de leefomgeving, waardoor alles met alles in verband staat en meteen veranderlijk is.- Eppie Dam in de Leeuwarder Courant
- Dit is geen loze bezorgdheid over wat er gaande is, dit is wat de werkelijkheid zo nu en dan nodig heeft: poëzie.- Janita Monna in Trouw

- Wie ooit had gedacht dat dichters narcistische pennenlikkers zijn, die op stoffige zoldertjes en in schemerachtige souterrains literaire onanie bedrijven, wordt met Binnenwereld buitenwijk in het ongelijk gesteld. We hebben soms fictie nodig om de werkelijkheid te zien.- Merijn Schipper in Awater

Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers (Afûk, 2013)
- Sa as it measte wurk fan Bruinja, binne de gedichten tagonklik en geane oer gefoelens dy’t eltsenien begrypt en werkent. Hij slagget deryn om yn de Nederlânske oersettings dyselde toan te treffen en de oersettings binne sadwaande like oertsjûgjend as de Fryske orizjinelen.- Jury Obe Postmaprijs 2016

-Tsead Bruinja is in dit boek, zoals vaker in zijn gedichten, open over zijn leven, zijn dromen, vrouw en vrienden; meestal opgewekt, maar ook melancholiek. Hij schrijft zonder pretentie, sympathiek en humoristisch. - Remco Ekkers in de Poëziekrant

- Bruinja hie him as dichter al bewiisd. Dochs hat er yn dizze bondel syn eigen lûd noch wer ferheldere en ferdjippe, faak feilleas sekuer yn ’e dingen dy’t er sizze wol. - Eppie Dam in de Leeuwarder Courant

Boekgegevens:
Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok
Auteur: Tsead Bruinja
Ontwerp: Monique Vogelsang
ISBN: 9789492176738
Uitvoering: paperback
Verkoopprijs: € 18,50
Blz. 108

Nu in de websjop van de Afûk.


Documentaire 'Yn dit lânskip leit myn libben' op NPO2 en Omrop Fryslân

25 januari 2018

Komend weekend is de documentaire 'Yn dit lânskip leit myn libben' te zien op NPO2 en Omrop Fryslân. Zaterdag 27 januari om 15.30 uur en zondag 28 januari om 13.00 uur op NPO2 en zondag 28 januari vanaf 17.00 uur elk uur op Omrop Fryslân.

De film gaat over de hedendaagse en vroegere makers van Friese literatuur. Met de Friese taal als gereedschap schrijven succesvolle schrijvers Hylke Speerstra en Hilda Talsma op een idyllische locatie een brief over hun persoonlijke relatie met de Friese literatuur. Ze zijn te gast in de schrijversark van schrijver Rink van der Velde op de Veenhoop. Ze richten zich tot een Friese schrijver uit het verleden, met wie ze zich verbonden voelen. Boven in de Achmeatoren in Leeuwarden zet kunsthistoricus, kenner en criticus van cultureel Fryslân Huub Mous de Friese literatuur in een Europees perspectief. Zo ontstaat er een beeld van een levende Friese taal met historische wortels in Europa. Waar komt de liefde voor de Friese taal vandaan bij Speerstra en Talsma? Hoe diep zit de angst om hun taal te verliezen?

De documentaire is gemaakt door filmmakers Halbe Piter Claus en Ismaël Lotz, in opdracht van Tresoar en in samenwerking met Omrop Fryslân. Vanaf 26 januari 2018 is de film doorlopend te zien in de Gysbert Japicxzaal in Tresoar als onderdeel van het grote Leeuwarden-Fryslân2018 project Lân fan taal.


Nieuw: Fries leren vanuit het Duits

22 januari 2018

Duitsers die de Friese taal willen leren hoeven zich voortaan niet meer eerst het Nederlands eigen te maken. Met het nieuwe lesmateriaal van de Afûk kan iemand die de Duitse taal beheerst nu vanuit die taal het Fries leren. Lesmateriaal zal op korte termijn ook voor Engelstaligen en later ook voor Spaanstaligen beschikbaar zijn.

Lees verder het artikel hierover in de LC van vandaag:
LC 22-1-2019 Duitsers leren Fries vanuit eigen taal.

Cursus Fries? Natuurlijk bij de Afûk! Kijk opwww.kursus.afuk.nl meer informatie.


US: Lân fan taal, unieke game over Leeuwarden nu beschikbaar

19 januari 2018

US: Lân fan Taal is een nieuwe, unieke game over Leeuwarden die je op je smartphone kunt spelen. In deze game kom je in aanraking met bijzondere locaties in Leeuwarden, maar ook met de geschiedenis van de Leeuwarder binnenstad. De game ging donderdag 18 januari in première tijdens de Taaltoer fan Lân fan taal en is vanaf vandaag gratis te downloaden in de App-store en Androïd-market.

Kun jij de controle over Leeuwarden pakken en daarmee het geheim ontrafelen?
Speel in één van de drie facties om de controle over Leeuwarden. Vind missies in Leeuwarden, leg ze klaar voor je factiegenoten of los ze op om scherven te verdienen waarmee jij een locatie kunt veroveren. Langzaam ontrafel je het geheim van de drie facties en wat ze met Lân fan Taal te maken hebben. Woon je buiten Leeuwarden, dan kun je in Vogelvlucht missies klaarleggen en oplossen. Hiermee verdien je scherven. Als je in Leeuwarden komt, kun je met deze scherven langs unieke locaties gaan en ze overnemen voor je factie.

US: Lân fan Taal is in het kader van Lân fan taal gemaakt in opdracht van de Afûk in samenwerking met Grendel Games en de Fryske Akedemy. De game is ontwikkeld voor schoolkinderen en jongeren, maar natuurlijk ook voor iedereen die in 2018 naar Leeuwarden komt: Friezen en toeristen. De game is beschikbaar in drie talen: Fries, Nederlands en Engels.

Kijk ook in onze webshop!


2018verhalen: fjouwer Fryske skriuwers en harren wurk

19 januari 2018

Ferhaleferteller Gerda van der Wijk hat in grutte leafde foar de Fryske taal. Dy passy is al ier ûntstien troch as bern mei te dwaan oan de foardrachtkriich FeRstival yn Drachten. Dêrnei hat se fyftjin jier toanielspile by MRV Tesselschade yn Hurdegaryp. Sûnt 1987 wurket Gerda by de Afûk en se hat yn al dy jierren in hiel soad berneboeken oerset yn it Frysk. Yn 1992 is se begûn mei it jaan fan lêzingen, benammen foar frouljusferieningen. De lêzing oer Simke Kloosterman wie in grut súkses, sawol yn as bûten Fryslân.

Yn it ramt fan 2018verhalen hat Gerda no in lyts programke gearstald mei as ûnderwerp: Fjouwer Fryske skriuwers en harren wurk. Der sil proaza en poëzy foardroegen wurde fan Tiny Mulder, Fedde Schurer, Berber van der Geest en Willem Abma.

Elkenien is wolkom op 26 jannewaris o.s. tusken 19.00 en 22.00 oere oan Bûterhoeke 3 yn Ljouwert. De earste lêzing begjint om 19.15 oere, de twadde om 20.15 oere en de lêste is om 21.15 oere. De lêzing duorret omtrint 15 minuten.

Yn ús gebou is plak foar 15 besikers de kear. Minsken kinne yn ’e tuskentiid ús winkel besykje en der is fansels kofje en tee mei wat lekkers derby. Minsken dy’t mei de auto komme, kinne dy parkeare yn de parkeargaraazje op it Aldehoustertsjerkhôf of op it Hoeksterend op 100 meter fan de Afûk.

Mear ynformaasje of alfêst in plakje reservearje? Stjoer in mail nei: ynfo@afuk.nl en set dêrby ‘Oanmelding 2018 Verhalen’.


Tresoar is op zoek naar avontuurlijke schrijver (m/v)!

15 januari 2018

LEEUWARDEN - Voor het literaire uitwisselingsproject Other Words/Oare Wurden is Tresoar op zoek naar een Friese schrijver die de uitdaging aandurft om acht weken lang in Ierland te wonen en te werken.

Het project Other Words/Oare Wurden is een internationaal literair uitwisselingsproject. Doel is om een netwerk op te bouwen van schrijvers in kleine- en minderheidstalen in Europa. Naast Friesland doen ook Baskenland, Ierland, Slovenië en Macedonië mee aan het project. Eerder verbleven er al Friese schrijvers in San Sebastián (Baskenland), Bitola (Macedonië), en Maribor (Slovenië). Ook verwelkomde Leeuwarden al vier buitenlandse schrijvers.

Vandaag start de selectieprocedure voor het volgende verblijf: een Friese auteur mag in de zomer van 2018 acht weken naar Dublin (Ierland) om inspiratie op te doen, te (net)werken, en deel te nemen aan culturele activiteiten. Hij of zij doet hiervan verslag in blogs. Voor deze uitdagende klus is Tresoar op zoek naar een schrijver of schrijfster met een goed plan, de nodige ervaring in de literaire wereld en een gezonde dosis lef. Beheersing van de Friese taal is wel vereist: het verblijf moet resulteren in een literair werk van maximaal 5000 woorden, in het Fries. Dit werk wordt vertaald in vijf talen voor publicatie op de website van Oare Wurden/Other Words en in een boekwerk.

Tot 15 maart is er de mogelijkheid om een voorstel in te dienen. De schrijver (m/v) van het beste voorstel vertrekt eind juni naar Dublin. Voor onderdak wordt gezorgd, en er is een honorarium en vergoeding van verblijfs- en reiskosten beschikbaar.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de functie en meer informatie over het selectieproces.

Het project Other Words/ Oare Wurden wordt uitgevoerd door Tresoar, in samenwerking met stichting LF2018, Lân fan taal en de provincie Fryslân.

De betaalpagina wordt geladen