O O O O

24 juni-1 julï: Sorbische week bij Talenpaviljoen MeM

18 juni 2018

Bij MeM staat iedere week een andere taal centraal! Op zondag 24 juni nemen in een gemeenschappelijk programma, de Ieren afscheid van MeM en installeren de Sorben zich onder MeM's rokken. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom bij de Iers-Sorbische middag met muziek van Aindrias de Staic en Doimnic Mac Giolla Bhríde (Ierland) en de Sorbische band Kula Bula. Het volledige weekprogramma vind je hieronder. Meer informatie over MeM en/of Lân fan taal vind je opwww.lanfantaal.nl.


Grut Frysk Diktee vanwege slecht weer verzet

18 juni 2018

Vanwege de slechte weersvoorspelling voor aankomende donderdag 21 juni, heeft de organisatie van het Grut Frysk Diktee besloten het dictee te verzetten. De nieuwe datum voor het dictee is woensdag 27 juni. Net als eerder zal het dictee om 19.00 uur beginnen op het Oldehoofsterkerkhof.

Kijk voor het volledige persbericht en een afbeelding op: Omropfryslan.nl/persbericht/grut-frysk-diktee-vanwege-slecht-weer-verzet.


680 mensen doen mee aan record Grut Frysk Diktee

15 juni 2018

In totaal doen er 680 deelnemers mee aan het Grut Frysk Diktee op donderdag 21 juni. Het dictee heeft dit jaar in het teken van LF2018 een andere opzet. Het wordt gehouden op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden en iedereen kan meedoen met als doel tot een record te komen. Met 680 deelnemers is dat gelukt. Omrop Fryslân zendt het Grut Frysk Diktee vanaf 19.00 uur uit op televisie en online.

De organisatie is erg blij met het grote aantal aanmeldingen. Juryvoorzitter Hindrik Sijens: "We hadden stiekem wel gehoopt dat we boven de 600 aanmeldingen zouden komen, maar dat het ook echt is gelukt, is natuurlijk fantastisch." Aan de opgaven is te zien dat mensen van alle leeftijden meedoen aan het dictee. De jongste is 12 en de oudste 87. De jongeren zijn goed vertegenwoordigd.

Bekende Friezen
Verschillende bekende Friezen wagen zich aan het dictee. Zanger Jelle B, presentator van het Klokhuis Habtamu de Hoop, zangeres Griet Wiersma, sterke mannen vader en zoon Zijlstra, oud-politica Lutz Jacobi en topkok Reitse Spanninga doen mee. Ook winnende bekende Friezen van de afgelopen jaren doen mee. De tekst is dit jaar geschreven door de presentatrice van het NOS Jeugdjournaal, Welmoed Sijtsma.

Live te volgen
Het Grut Frysk Diktee is 21 juni vanaf 19.00 uur live te zien bij Omrop Fryslân op televisie en online. En niet alleen op het plein kunnen mensen meedoen, ook de mensen thuis kunnen dat. Via www.fryskdiktee.frl kan iedereen thuis het dictee meeschrijven. Het wordt dan ook automatische nagekeken.

www.fryskdiktee.nl


Taalkaravaan op Oerol

14 juni 2018

Nog nagenietend van het Oranjewoud Festival, gaat de Taalkaravaan met gezwinde spoed door naar Terschellings Oerol waar taal en meertaligheid dit jaar een prominente programmalijn vormen. Met Oerol verandert Terschelling ieder jaar tien dagen lang in een groot (internationaal) podium voor (straat)theater, dans, beeldende kunst en muziek.
De editiet van 2018 is van 15 tot en met 24 juni. De Taalkaravaan is een Lân fan taal-activiteit van de Afûk i.s.m. Explore the North.

Meer informatie? Ga naar www.lanfantaal.nl en/of bekijkhier de trailer! Kijk ook op www.oerol.nl en/of www.explore-the-north.nl.


17-24 juni: Ierse week bij Talenpaviljoen MeM

11 juni 2018

Hieronder vind je het volledige weekprogramma van de 'seachtain na Gaeilge'. Wolkom, welkom, welcome, fáilte roimh chách!

Talenpaviljoen MeM - Prinsentuin - Leeuwarden - Lân fan taal


Talentuin trekt duizenden schoolkinderen naar Lân fan taal in Leeuwarden

1 juni 2018

PERSBERICHT - Dit jaar is de Prinsentuin in Leeuwarden omgetoverd tot een Talentuin. De afgelopen weken hebben meer dan 3.000 schoolkinderen een bezoek gebracht aan de Talentuin in Lân fan taal. De komende periode staan nog zeker 1.500 schoolkinderen in de planning. ‘Der is lykwols noch romte foar mear groepen’, zegt Fokke Jagersma, projectleider voor de Talentuin bij de Afûk. ‘Basisskoallen en pjutteboartersplakken dy’t har noch net oanmeld hawwe foar in programma yn de Taletún riede wy lykwols wol oan om dat sa gau as mooglik te dwaan. De planning rint rap fol.’ De Talentuin is open tot eind oktober.

‘It is hjir krekt de Efteling’
Zo vertelt juf Madelon van OBS De Lamer uit Oldelamer. In de Talentuin gaan bezoekers op zoek naar en kunnen ze spelen met taal. Op schooldagen wordt er een speciaal programma aangeboden voor peuters, kleuters en leerlingen van de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Na de voorbereidende lessen in de klas gaan peuters en kleuters in de Talentuin op zoek naar de vriendjes van Tomke of Rinze, helpen de kinderen van groep 3, 4 en 5 vuurtorenwachter Bonk om zijn vriendinnetje Vera uit de zee te redden en helpen de bovenbouwers Sietse om te ontsnappen uit het land van de Moaipraters.

Lettervermicelli in de vijver
Om de karakters uit de verhalen te helpen, gebruiken de kinderen verschillende interactieve kunstobjecten, die exclusief voor de Talentuin gerealiseerd zijn door Sibe Jan Kramer, Bouke Groen en Machiel Braaksma. Zo kunnen kinderen onder andere een boodschap seinen met een Semafoor, trekken vreemde geluiden hen naar een andere realiteit of worden ze geïnspireerd door een gedicht van lettervermicelli in de vijver. Voor de begeleiding van schoolgroepen wordt een beroep gedaan op de eigen leerkracht(en) en ouders, maar ook zijn er veel vrijwilligers, medewerkers van de Afûk en studenten van de ROC Friese Poort bij betrokken.

De Talentuin is een project van de Afûk binnen Lân fan taal en wil de bezoekers de rijkdom van taal en meertaligheid laten ervaren en hen activeren om zelf creatief met taal aan de slag te gaan. Voor de realisatie van het project werkt de Afûk intensief samen met verschillende partijen, zoals gemeente Leeuwarden, Keunstwurk, Cedin, ROC Friese Poort en provincie Fryslân.

Aanmelden: www.kultuerfilter.nl
Meer informatie ook op www.afuk.frl en op www.lanfantaal.frl.


Foto: archief Afûk


10-17 juni: 'Oostfreeske week' bij Talenpaviljoen MeM

1 juni 2018

Op zondg 10 juni wordt de 'Stellingwarver weke' afgesloen en verwelkomen we bij MeM het 'Ostfriesisch Platt' met van 15.00 uur tot plm. 17.00 uur optredens van de Stellingwerver zangeres Carolien Hunneman en de Oostfriese zangeres en cabaretière Annie Heger.
De 'Oostfreeske week' is tevens het begin van een blok van 10 weken waarin iedere week een Europese kleine- of minderheidstaal centraal staat. Kijk voor de agenda hier of op www.lanfantaal.nl.

Ostfreeske week bij MeM - PARSEBERJOCHT / PERSBERICHT


Taalkaravaan brengt festivals taalplezier

31 mei 2018

Vanaf 1 juni trekt Lân fan taal met de Taalkaravaan langs festivals en evenementen in Fryslân. Voorstellingen en activiteiten vol talen en verhalen worden hiermee aan de programmering van de events toegevoegd. De eerste halte is Oranjewoud Festival. Daar gaan zaterdag 2 juni de voorstellingen ‘Tongen’ van schrijver/performer Nyk de Vries en ‘Solo’ met musici van het Noord Nederlands Orkest in première.

Na Oranjewoud Festival (1 t/m 10 juni) trekt de Taalkaravaan naar Oerol (15 t/m 24 juni), Simmerdeis (28 juni t/m 1 juli), The Tall Ships Races (3 t/m 6 augustus) en de Admiraliteitsdagen (6 t/m 8 september). Naast een meereizend hoofdprogramma zijn er per locatie passende, aanvullende optredens en activiteiten. Lân fan taal-partners die actief betrokken zijn bij de Taalkaravaan zijn Afûk/de Moanne en Explore the North.

Hoofdprogramma

Tongen
De voorstelling ‘Tongen’ begint in Malawi. Als schrijver/verteller Nyk de Vries daar een kerkje bezoekt, hoort hij zichzelf plotseling in tongen spreken. In een vreemde mengelmoes van Fries en andere talen brabbelt hij voor zich uit, in het verre land met z’n zandpaden en houten elektriciteitspalen. Het doet hem gek genoeg denken aan Zwaagwesteinde, de Westereen, het dorp van z’n moeder. ‘Tongen’ gaat over de verraderlijke kracht van de heimwee. Ver weg van huis worden taal en gewoonten die je vroeger onbelangrijk voorkwamen, je plotseling dierbaar. Nyk zingt en draagt voor. Onderwijl samplet hij film en muziek, en weet als geen ander spanning op te bouwen uit ogenschijnlijk onbelangrijke vergeten gebeurtenissen. Een totaalervaring.

Solo
Het Noord Nederlands Orkest is een van de bekendste symfonieorkesten van Nederland. De musici zijn afkomstig van overal ter wereld, waardoor het orkest bijna vijftien nationaliteiten en even zoveel talen kent. Waar het normaal gesproken gaat om het creëren van een symfonie tussen deze musici, focust ‘Solo’ juist op het individu. Want wie zijn eigenlijk die mensen die in een orkest spelen? Musici uit Japan, Spanje, België, Duitsland, Portugal, Frankrijk en Engeland vertellen hun persoonlijke verhaal in elk een korte solo. Soms met muziek en soms - bewust - niet. ‘Solo’ is een samenwerking van het NNO met Explore the North, Skoft&Skiep, Station Noord, Oerol, Tryater, Nieuwe Oost/Wintertuin en Grand Theatre.

Redactielokaal
Een redactielokaal op locatie, maar dan wel ‘old school’. Het idee is simpel: circa vijftien oude typemachines staan in een eenvoudige, knusse setting. Als bezoeker (jong en oud) word je uitgenodigd om een tekst te schrijven.

Relaxerette
De Relaxerette van kunstenaar Arjan Kruidhof is een ronddraaiende installatie die je meevoert naar een ander perspectief. Je ligt in een hangmat en staart naar de wolken. Je pakt je koptelefoon en sluit je ogen. Luister naar verhalen en geluiden die jouw gedachten voor eventjes stilzetten. Kies voor de wervelende woordenstroom van Marc van der Holst, de melancholie van Marieke Lucas Rijneveld of voor één van de andere verhalen, geschreven door Jamila Faber, Heksenhamer en Pieter van der Sman. Jolle Roelofs maakte speciaal voor de Relaxerette een soundscape die je even laat ontsnappen uit deze overvolle wereld.

Met de Taalkaravaan wil Lân fan taal in heel Fryslân het belang van meertaligheid en taalplezier uitdragen. Het grote LF2018-project was al provinciebreed actief op scholen, met apps en met mienskip-projecten. Veel Taalkaravaan-activiteiten zijn gratis toegankelijk. Waar wel kaartverkoop van toepassing is, vindt dit plaats via de festivals en evenementen zelf.


3-10 juni: de Stelllingwarver weke bij Talenpaviljoen MeM

29 mei 2018

Zondag 3 juni nemen we afscheid van de Zeeuwen en neemt de Stellingwerver taalgemeenschap het podium over. Bekijk hieronder het programma voor de hele week en kom eens langs. Ook op momenten dat er geen programmering is, ben je natuurlijk van harte welkom bij MeM. De koffie staat er altijd voor je klaar! Of een lekker kopje thee, zo'n heerlijke tosti, een fris koud biertje ... En vergeet niet je mooiste woord mee te nemen!

Sjoch ek www.lanfantaal.nl.


Hanneke de Jong auteur Aksjeboek foar Bern 2018

28 mei 2018

Op verzoek van Boeken fan Fryslân schrijft Hanneke de Jong het Aksjeboek foar Bern 2018, de illustraties worden gemaakt door Linda de Haan. Het wordt een boek voor kinderen in de onderbouw, geschikt om voor te lezen of om zelf te lezen. Het boek sluit aan bij het thema Vriendschap van de Kinderboekenweek.
Het actieboek is in de periode 29 september tot en met 31 oktober te koop voor de prijs van € 4,95 en wordt uitgegeven door uitgeverij Bornmeer.

Over de schrijver en illustrator

Hanneke de Jong (1952) schrijft kinder- en jeugdboeken in het Fries en het Nederlands, zoals De lêste brief/De laatste brief (2001, met een eervolle vermelding van de ‘Zoenjury’), Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen/Dertien dagen om een spetterend feest te organiseren (2013, Simke Kloostermanprijs), Wês net bang (2016, het waargebeurde verhaal over een zeventienjarig meisje dat vanwege de oorlog gevlucht is uit Syrië) en Heksegrytta (2017).

Linda de Haan (1976) illustreert voor prentenboeken, tijdschriften, les- en leesboeken en het kinderprogramma Fratsen van Omrop Fryslân. Zelf maakt ze ook prentenboeken waarvan het boek Koning & Koning/Kening & Kening dat se samen maakte met Stern Nijland in tien talen is gepubliceerd.

De betaalpagina wordt geladen